Để Tiền Bạc Không Còn Là Vấn Đề Của Bạn!

Những hiểu biết quan trọng về tiền được tổng hợp lại từ những bậc thầy vĩ đại trên thế giới nay được chia sẻ đến bạn!

Cuốn sách sẽ chia sẻ những nội dung:

5 bước giúp bạn quản lý và đầu tư tài chính hiệu quả.

3 cái hố mỗi người phải vượt qua để thịnh vượng.

Trả lời câu hỏi "Ai là người giàu nhất"

Chu kỳ của thị trường

Nguồn gốc của của cải v..v..

Quả tặng:

Khóa học 4 cấp độ của hạnh phúc

Khóa học bản đồ định hướng nghề