Bình Định mời gọi đầu tư dự án khu dân cư hơn 660 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định vừa công bố danh mục Dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn để mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Sơ bộ chi phí thực hiện Dự án là 662,255 tỷ đồng

Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng khu nhà ở, khu thương mại – dịch vụ; đất sử dụng hỗn hợp, cây xanh, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị – xã hội… Diện tích sử dụng đất cho Dự án khoảng 10,3 ha.

Theo yêu cầu sơ bộ, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 209,877 tỷ đồng; có dự án tương tự trong lĩnh vực khu đô thị, khu dân cư, chung cư. Tiến độ thực hiện Dự án không quá 48 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư.